Hľadaný výraz: Rim 15,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Hovorím totiž, že Kristus bol služobníkom obriezky v záujme Božej pravdy, aby potvrdil prisľúbenia dané otcom

1

mail   print   facebook   twitter