Hľadaný výraz: Rim 15,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Veď ani Kristus nehľadal záľubu v sebe, ale ako je napísané: „Padajú na mňa urážky tých, čo teba urážajú.“

1

mail   print   facebook   twitter