Hľadaný výraz: Rim 15,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Teraz sa zberám do Jeruzalema poslúžiť svätým;

1

mail   print   facebook   twitter