Hľadaný výraz: Rim 15,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 ale ako je napísané: „Uvidia tí, ktorým ho nezvestovali, a pochopia tí, čo nič nepočuli.“

1

mail   print   facebook   twitter