Hľadaný výraz: Rim 15,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 mocou znamení a divov, v sile Ducha. Tak som všetko dookola od Jeruzalema až po Ilýriu naplnil Kristovým evanjeliom.

1

mail   print   facebook   twitter