Hľadaný výraz: Rim 15,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 A Izaiáš hovorí: „Bude koreň Jesseho a ten, čo povstane vládnuť nad národmi: v neho budú dúfať národy.“

1

mail   print   facebook   twitter