Hľadaný výraz: Rim 15,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 A znova: „Chváľte Pána, všetky národy, a nech ho velebia všetci ľudia.“

1

mail   print   facebook   twitter