Hľadaný výraz: Rim 15,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 A opäť hovorí: „Radujte sa, národy, s jeho ľudom.“

1

mail   print   facebook   twitter