Hľadaný výraz: Rim 12,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.

1

mail   print   facebook   twitter