Hľadaný výraz: Rim 12,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.

1

mail   print   facebook   twitter