Hľadaný výraz: Rim 12,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní.

1

mail   print   facebook   twitter