Hľadaný výraz: Rim 12,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi.

1

mail   print   facebook   twitter