Hľadaný výraz: Rim 12,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.

1

mail   print   facebook   twitter