Hľadaný výraz: Rim 11,25-27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Nechcem, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo a boli múdri sami pre seba, že na časť Izraela zaľahla slepota dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov, 26 a tak bude spasený celý Izrael, ako je napísané: „Zo Siona príde vysloboditeľ a odvráti od Jakuba bezbožnosť. 27 A to bude moja zmluva s nimi, keď odstránim ich hriechy.“

1

mail   print   facebook   twitter