Hľadaný výraz: Rim 11,2-3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Boh neodvrhol svoj ľud, ktorý predpoznal. Alebo neviete, čo hovorí Písmo o Eliášovi? Ako sa žaluje Bohu na Izrael: 3 „Pane, tvojich prorokov pozabíjali, tvoje oltáre zborili. Len ja sám som ostal; a aj na môj život striehnu.“

1

mail   print   facebook   twitter