Hľadaný výraz: Rim 11,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Vám, pohanom, hovorím: Pretože som apoštol pohanov, robím česť svojej službe,

1

mail   print   facebook   twitter