Hľadaný výraz: Rim 11,11-12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 A teraz sa pýtam: Vari sa tak potkli, aby padli? Vôbec nie! Ale ich pád sa stal spásou pre pohanov, aby potom na nich žiarlili. 12 Lenže ak je ich pád pre svet bohatstvom a ich úpadok bohatstvom pre pohanov, o koľko viac ich plnosť?!

1

mail   print   facebook   twitter