Hľadaný výraz: Rim 10,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Mojžiš píše o spravodlivosti, ktorá je zo zákona: „Človek, ktorý ich bude plniť, bude z nich žiť.“

1

mail   print   facebook   twitter