Hľadaný výraz: Rim 10,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 A Izaiáš sa odvažuje povedať: „Našli ma tí, čo ma nehľadali; verejne som sa zjavil tým, čo sa na mňa nedopytovali.“

1

mail   print   facebook   twitter