Hľadaný výraz: Rim 10,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Pýtam sa teda: Nepochopil to Izrael? Mojžiš prvý hovorí: „Vzbudím vo vás žiarlivosť skrze Nie národ: skrze nerozumný národ vás do hnevu popudím.“

1

mail   print   facebook   twitter