Hľadaný výraz: Rim 10,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Ale spytujem sa: Azda nepočuli? Ale áno, po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po hranice sveta.

1

mail   print   facebook   twitter