Hľadaný výraz: Rim 10,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Lenže nie všetci poslúchli evanjelium. Aj Izaiáš hovorí: „Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali?“

1

mail   print   facebook   twitter