Hľadaný výraz: Rim 10,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.

1

mail   print   facebook   twitter