Hľadaný výraz: Rim 10,1-4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Bratia, z celého srdca túžim a Boha za nich prosím, aby boli spasení. 2 Veď im môžem dosvedčiť, že horlia za Boha, ale nie podľa pravého poznania; 3 keďže nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa postaviť svoju spravodlivosť, nepodriadili sa Božej spravodlivosti. 4 Veď cieľom zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí.

1

mail   print   facebook   twitter