Hľadaný výraz: Rim 1,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: „Spravodlivý bude žiť z viery.“

1

mail   print   facebook   twitter