Hľadaný výraz: Rim 1,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Lebo ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi.

1

mail   print   facebook   twitter