Hľadaný výraz: Rim 1,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Som dlžníkom Grékov i barbarov, múdrych i nemúdrych.

1

mail   print   facebook   twitter