Hľadaný výraz: Rim 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola, vybraný hlásať Božie evanjelium,

1

mail   print   facebook   twitter