Hľadaný výraz: Rim 8,32, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
32 Kterýž ani vlastnímu Synu svému neodpustil, ale za nás za všecky vydal jej, i kterakž by tedy nám s ním všech věcí nedal?

1

mail   print   facebook   twitter