Hľadaný výraz: Rim 8,24, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
24 Lebo sme spasení v nádeji. Ale nádej, ktorá sa vidí, nie je nádejou, lebo na to, čo niekto vidí, prečo by sa na to aj nadejal?

1

mail   print   facebook   twitter