Hľadaný výraz: Rim 8,24, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
24 Albowiem nadziejąśmy zbawieni. A nadzieja widoma nie jest nadzieją; bo co kto widzi, przecz się tego spodziewa?

1

mail   print   facebook   twitter