Hľadaný výraz: Rim 8,24, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
24 כי נושענו בתקוה אך התקוה הנראה לעינים איננה תקוה כי איך ייחל איש לדבר אשר הוא ראה׃

1

mail   print   facebook   twitter