Hľadaný výraz: Rim 8,24, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
24 Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, ktorú vidíme (splnenú), nie je nádej. Veď čo niekto vidí, načo by sa tomu aj nádejal?

1

mail   print   facebook   twitter