Hľadaný výraz: Rim 8,14, Preklad: Anglický - King James, Počet výsledkov: 1
14 For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.

1

mail   print   facebook   twitter