Hľadaný výraz: Rim 5,19, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
19 Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.

1

mail   print   facebook   twitter