Hľadaný výraz: Rim 5,19, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
19 Neb jakož skrze neposlušenství jednoho člověka učiněno jest mnoho hříšných, tak i skrze poslušenství jednoho spravedlivi učiněni budou mnozí.

1

mail   print   facebook   twitter