Hľadaný výraz: Rim 5,19, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
19 Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také poslušností jednoho mnozí stanou spravedlivými.

1

mail   print   facebook   twitter