Hľadaný výraz: Rim 4,17, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
17 — ako je napísané: Ustanovil som ťa za otca mnohých národov— pred Bohom, ktorému uveril, ktorý oživuje mŕtvych a povoláva k jestvovaniu to, čoho niet.

1

mail   print   facebook   twitter