Hľadaný výraz: Rim 4,17, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
17 ako je napísané: Učinil som ťa otcom mnohých národov! - je otcom všetkých nás pred Tým, ktorému uveril, pred Bohom, ktorý oživuje mŕtvych, a to, čoho nieto, povoláva, ako by bolo.

1

mail   print   facebook   twitter