Hľadaný výraz: Rim 4,17, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
17 jak je psáno: 'ustanovil jsem tě za otce mnohých národů'. Je naším otcem před tváří toho, v nějž uvěřil, před Bohem, který dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není.

1

mail   print   facebook   twitter