Hľadaný výraz: Rim 4,17, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
17 (jak je psáno: "Učinil jsem tě otcem mnohých národů") před Bohem, kterému uvěřil, který oživuje mrtvé a volá věci, které nejsou, aby byly.

1

mail   print   facebook   twitter