Hľadaný výraz: Rim 10,21, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
21 No Izraelu hovorí: Celý deň som vystieral ruky k neposlušnému a vzdorovitému ľudu.

1

mail   print   facebook   twitter