Hľadaný výraz: Rim 10,21, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
21 O Izraeli však říká: "Po celý den jsem vztahoval ruce k lidu nevěřícímu a vzpurnému."

1

mail   print   facebook   twitter