Hľadaný výraz: Rim 10,20, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
20 וישעיהו מלאו לבו לאמר נמצאתי ללא בקשני נדרשתי ללוא שאלו׃

1

mail   print   facebook   twitter