Hľadaný výraz: Rim 10,20, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
20 Izaiáš sa odvažuje povedať: Dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali,dal som sa poznať tým, čo sa na mňa nepýtali.

1

mail   print   facebook   twitter