Hľadaný výraz: Rim 10,15, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
15 A kterak kázati budou, jestliže nebudou posláni? Jakož psáno jest: Aj, jak krásné nohy zvěstujících pokoj, zvěstujících dobré věci.

1

mail   print   facebook   twitter