Hľadaný výraz: Rim 1,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.

1

mail   print   facebook   twitter