Hľadaný výraz: Rim 1,3, Preklad: Rómsky, Počet výsledkov: 1
3 Kai mothol pa pesko Shav O Jesus Kristo, kai kerdilo andai vitsa le Davidoski ando stato.

1

mail   print   facebook   twitter