Hľadaný výraz: Rim 1,3, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
3 evanjelium o jeho Synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva

1

mail   print   facebook   twitter