Hľadaný výraz: Pris 30,32-33, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
32 Či si už býval pochabý a vynášal si sa, alebo si rozvažoval: Ruku na ústa! 33 Veď úderom na mlieko vzniká maslo, úderom na nos vyrinie sa krv a úderom na hnev skrsá spor.

1

mail   print   facebook   twitter